Show simple item record

dc.contributor.authorBabjak, Ján
dc.contributor.authorKot, Tomáš
dc.contributor.authorNovák, Petr
dc.contributor.authorMostýn, Vladimír
dc.date.accessioned2010-10-14T05:11:20Z
dc.date.available2010-10-14T05:11:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 1-5 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83203
dc.description.abstractThis paper describes modifications and completion of the control system of electric wheelchair in order to serve as a platform for remote-controlled mobile robot. The main task was to provide remote control of this mobile robot, because the existing control system works only with a wired controller. Due to the unavailability of appropriate documentation, it was necessary to analyze the original control system and to determine the possibility of its connection to a superior control system on the operator’s station. It was also needed to design and make an electronic module, which would implement the found solution. Through this module it is possible to send movement commands to the robot chassis via wireless links and thus to ensure the remote control at distance of up to several kilometers.en
dc.format.extent216780 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1641Babjak.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleRemote control of electric wheelchairen
dc.title.alternativeDálkové řízení elektrického invalidního vozíkuen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánek se zabývá popisem modifikace a doplnění řídicího systému elektrického invalidního vozíku tak, aby posloužil jako platforma pro dálkově ovládaný mobilní robot. Hlavním úkolem bylo zajistit dálkové ovládání tohoto mobilního robotu, protože stávající řídicí systém pracuje pouze s drátovým ovladačem. Vzhledem k nedostupnosti vhodné dokumentace bylo potřeba analyzovat původní řídicí systém a vymezit možnosti jeho napojení na nadřazený řídicí systém stanoviště operátora mobilního robotu. Dále bylo potřeba navrhnout a zhotovit elektronický modul, který bude stanovené řešení realizovat. Prostřednictvím tohoto modulu je tak umožněno zasílat povely k pohybu robotického podvozku prostřednictvím bezdrátového pojítka a zajistit tak jeho dálkové ovládání na vzdálenost až několik kilometrů.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record