Show simple item record

dc.contributor.authorFerfecki, Petr
dc.contributor.authorPoruba, Zdeněk
dc.date.accessioned2010-10-15T06:26:32Z
dc.date.available2010-10-15T06:26:32Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 65-72 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83211
dc.description.abstractThe active magnetic bearings (AMBs) are consist of quite complicated and expensive electromechanical parts and due to this fact they are protected by the auxiliary bearings. If the rotor system design is made so that the clearance between the disc and the stationary part is smaller than between the auxiliary bearing and the shaft journal the contact between those two parts can occur due to the overloading of the rotor system. The influence of radial AMBs and of the impacts in rotor system is usually investigated separately. Eventually, the shaft is modelled as rigid or elastic but massless body. Due to this it is necessary to develop a procedure which makes possible to analyze their mutual behaviour on the rotor system discretized by the finite element method. The proposed procedure is verified on the test rotor system and the influence of Rayleigh coefficient of external damping and of vibration character during the impacts occurring between the disc and the stationary part is investigated by means of numerical simulations.
dc.format.extent232845 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1649Ferfecki.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleAlgorithm for investigation of impacts of rotors systems supported by radial active magnetic bearingsen
dc.title.alternativeAlgoritmus pro zkoumání rázů v rotorových soustavách uložených v radiálních aktivních magnetických ložiskáchen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enRadiální aktivní magnetická ložiska se skládají ze složitých a drahých elektromechanických částí a proto jsou chráněna pomocnými ložisky před mechanickým poškozením. Jestliže je konstrukční návrh rotorové soustavy proveden tak, že mezera mezi diskem a stacionární části je menší než mezi pomocným ložiskem a stacionární části, může během přetížení rotorové soustavy dojít ke kontaktu mezi těmito částmi. Obvykle je vliv radiálních aktivních magnetických ložisek a rázů v rotorových soustavách zkoumán odděleně. Případně je hřídel modelován jako tuhé nebo pružné, ale nehmotné těleso. Proto je důležité vyvinout proceduru, která umožňuje analyzovat jejich vzájemné působení na rotor diskretizovaný metodou konečných prvků. Navrhnutá procedura je ověřena na testovací rotorové soustavě a numerickými simulacemi je zkoumán vliv Rayleigho koeficientu vnějšího tlumení na charakter kmitání během rázů nastávající mezi diskem a stacionární části.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record