Show simple item record

dc.contributor.authorKot, Tomáš
dc.contributor.authorMostýn, Vladimír
dc.contributor.authorNovák, Petr
dc.date.accessioned2010-10-18T09:58:13Z
dc.date.available2010-10-18T09:58:13Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 153-160 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83224
dc.description.abstractThe paper covers a possible way of displaying the image of mobile robot camera subsystem on a personal computer independently on the used hardware solution of camera connection; together with integration of additional text and 2D graphical information about the state of the robot and data from the sensory subsystem. Also utilization of augmented reality is described, for composition of the camera image and 3D graphical objects generated based on laser scanner data. The created application has been programmed in Visual C++; graphics is rendered using Microsoft Direct3D.en
dc.format.extent1302679 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1661Kot.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleIntegration of sensor informations into camera image presented to mobile robot operatoren
dc.title.alternativeIntegrace informací senzorů do obrazu kamery zobrazovaného operátorovi mobilního robotuen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánek popisuje možný způsob zobrazování obrazu kamerového subsystému mobilního robotu na osobním počítači nezávislý na použitém hardwarovém řešení připojení kamery, včetně integrace dodatečných textových a 2D grafických informací o stavu robotu a údajích senzorického subsystému. Rovněž je popsáno využití tzv. rozšířené reality pro kompozici obrazu kamery a 3D grafických objektů generovaných na základě údajů laserového scanneru. Vytvořená aplikace je naprogramována ve Visual C++, grafika je renderována s využitím Microsoft Direct3D.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record