Show simple item record

dc.contributor.authorSzweda, Jan
dc.contributor.authorPoruba, Zdeněk
dc.date.accessioned2010-10-20T12:16:02Z
dc.date.available2010-10-20T12:16:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 1, s. 239-244 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83240
dc.description.abstractThe contribution presents the cooling rib optimization on the two numerical models with the aim to show the influence of used model geometry on the optimization problem properties. The parameters of used computational models (the models differ in used symmetry conditions) and the application of boundary conditions are presented. The obtained results show the necessity to take into account the authentic rib space arrangement in model simulations of optimization problem.en
dc.format.extent413443 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-1/1672Szweda.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleShape optimization - influence of applied model symmetryen
dc.title.alternativeTvarová optimalizace - vliv užité symetrie výpočtového modeluen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánek prezentuje optimalizaci chladicího žebrování na dvou výpočtových modelech, s cílem poukázat na vliv rozdílnosti modelů na vlastnosti optimalizační úlohy. Jsou popsány parametry použitých počítačových modelů (modely se liší v užitých podmínkách symetrie) a aplikace okrajových podmínek. Získané výsledky dokumentují nutnost zohlednění věrného prostorového uspořádání žeber v modelových simulacích úlohy optimalizace.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record