Show simple item record

dc.contributor.authorKočí, Petr
dc.contributor.authorFojtík, David
dc.contributor.authorTůma, Jiří
dc.date.accessioned2010-10-21T11:22:30Z
dc.date.available2010-10-21T11:22:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 61-66 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83257
dc.description.abstractThe paper deals with design of the computer system for measurements of the phase shift between two harmonic signals using the Digital Signal Processor (DSP). The introducing part of the paper describes properties of the harmonic signals and the Hilbert transform. Concerning the Hilbert transform their two methods for computing, one is based on the Fourier transform while the second one benefits from the digital filters. The submitted paper deals with mentioned two methods for the phase evaluation as well. The phase shift between two harmonics signals is useful for rotors balancing. The algorithm of rotor balancing requires the amplitude of both the signals as well.en
dc.format.extent325327 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-2/1690_KOCI_FOJTIK_TUMA.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleMeasurement of phase shift by using a DSPen
dc.title.alternativeMěření fázového posunu užitím DSPen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPráce se zabývá návrhem počítačového systému pro měření fáze mezi dvěma harmonickými signály s použitím digitálního signálového procesoru (DSP). V úvodu příspěvku se popisují vlastnosti harmonického signálu a Hilbertovy transformace. Ohledně Hilbertovy transformace jsou zde dvě metody pro výpočet, první na základě Furierovy transformace, zatímco druhá používá výhod digitálních filtrů. Jsou popsány dvě metody pro výpočet fáze. Měření fáze mezi dvěma signály se v praxi používá při dynamickém vyvažování rotorů. Hlavní část práce je zaměřena na návrh programu pro DSP a PC.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record