Show simple item record

dc.contributor.authorWinkler, Ondřej
dc.contributor.authorValas, Martin
dc.contributor.authorOsadník, Petr
dc.contributor.authorLandryová, Lenka
dc.date.accessioned2010-10-27T05:12:34Z
dc.date.available2010-10-27T05:12:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 2, s. 181-186 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83279
dc.description.abstractA MES (Manufacturing Execution System) is a system that large companies use to measure or control critical production activities. Individual parts of this system can be used as a model for development of tools suitable for small and medium enterprises (SMEs). It can demonstrate how manufacturing systems works and which communication standards are usable. The communication standards enable data acquisition, data processing, storing and their conversion for any production report. Furthermore, interfaces for web clients allow displaying the raw or transformed data as a text or a graphic chart. The development of tools for an access to the data retrieved from MES software is described in this paper.en
dc.format.extent246360 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-2/1710_WINKLER_VALAS_OSADNIK_LANDRYOVA.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleCommunication standards suitable for MES systems designed for SMEsen
dc.title.alternativeKomunikační standardy vhodné pro systémy MES, navržené pro malé a střední firmyen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enSystémy MES (Manufacturing Execution System) jsou využívány společnostmi pro měření a řízení kritických výrobních činností. Jednotlivé části zmíněného systému lze využít jako model pro vývoj nástrojů specifických pro malé a střední firmy. Lze využít principy, jak průmyslové systémy pracují a komunikační standardy, které se pro tento účel hodí. Komunikační standardy umožňují měření a následný sběr výrobních dat, jejich zpracování, ukládání a konverzi na jakýkoliv druh reportu. Navíc s použitím rozhraní pro webové prohlížeče lze zobrazovat „surová“ data z výroby nebo přepočtené, konsolidované hodnoty jak v textové podobě, tak i ve formě grafu. V tomto příspěvku je popsán proces tvorby jednotlivého nástroje MES systému.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record