Show simple item record

dc.contributor.authorSlíva, Aleš
dc.contributor.authorZegzulka, Jiří
dc.date.accessioned2010-11-19T06:30:16Z
dc.date.available2010-11-19T06:30:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2009, roč. 55, č. 3, s. 165-170 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/83443
dc.description.abstractCoating is a process, by which fine particles in nano-range are connected to a powder particle material. During the initial phases of coating, surface of powder particle material is sprinkled by nano-particles and thus a lot of powder material properties can be directed and changed especially. A lot of method of surface coatings processing are discovered via commercial devices, and also there are a lot of pioneer devices working without basic knowledge of coating mechanism in laboratory background. The main advantage of the coated material is the possibility to changing the basic properties e.g. wetability, conductivity, electric and electronic properties, rheological properties, flowability, magnetic properties etc. It has been observed that only a few percentages (%W) are enough to ensure a property change and a property direction. In the paper, the coating mechanism and forces involved in coating processing are investigated and mathematical modeling of dry coating is initiated.en
dc.format.extent304181 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoNeuvedenoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2009-3/23sli.pdf
dc.rightsToto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleInterparticle forces of powder particles and their coating processen
dc.title.alternativeInterpartikulární síly práškových částic a jejich povrchová modifikaceen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPovrchová modifikace je proces, při kterém jemné částice v nano měřítku jsou spojovány k částicím práškového materiálu. V průběhu celého procesu povrchové modifikace je povrch práškového materiálu pokryt nano částicemi a to je příčinou, že mohou být řízeny a především změněny vlastnosti práškového materiálu. Celá řada metod nanášení povrchovou modifikací je již ve světě používána a realizuje se na komerčně vyráběných přístrojích. Také existuje celá řada amatérských zařízení pracujících bez větších znalostí povrchové modifikace v laboratorních podmínkách. Hlavní výhoda povrchově modifikovaného materiálu je možnost změnit základní vlastnosti materiálu-voděodolnost, vodivost, elektrické a elektronické vlastnosti, reologické vlastnosti, tekutost, magnetické vlastnosti apod. Pouze několik procent hmotnosti jemného materiálu v nano měřítku stačí, aby mohly být vlastnosti práškového materiálu změněny a řízeny. V příspěvku je prozkoumán mechanismus modifikace včetně působících sil při modifikačním procesu. Celý proces je popsán v rámci matematického modelování a následně objasněn a vysvětlen na několika partikulárních systémech .en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License.