Vydavatel: Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO
Časopis GeoScience Engineering vychází v elektronické verzi od roku 2007 jako pokračovatel tištěného Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řady hornicko-geologické (ISSN 0474-8476).
Časopis je vydáván výhradně v anglickém jazyce a vychází 4x ročně (na konci března, června, září a prosince).
ISSN 1802-5420
Web: GeoScience Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

View more