Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorStefanovová, Zuzanacs
dc.contributor.authorLiška, Jiřícs
dc.date.accessioned2011-06-30T08:17:03Z
dc.date.available2011-06-30T08:17:03Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/84992
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá vyhodnocením strategie podniku v oblasti lidských zdrojů. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy řízení lidských zdrojů, vedení zaměstnanců a je zde srovnán a uveden pohled na vývoj v oblasti práce s lidmi a druhy vedení zaměstnanců, které mají přispět ke zvýšení výkonnosti. V praktické části je analyzována situace v konkrétní společnosti pomocí auditu řízení lidských zdrojů, SWOT analýzy, dotazníků a Porterovy analýzy konkurenčních sil. V poslední části práce jsou prezentovány návrhy a doporučení na možnosti řešení problémů či zlepšení situace ve firmě, které byly analyzovány v předchozí části práce.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with interpretation of corporate strategy in case of human resources. There is the explanation of basic principals in human resources management, leadership and the comparison of various approaches of leadership that should raise the productivity of the human labour in theoretical part. There is the analysis of human resource management in the particular corporation by methods SWOT analysis, Porter´s five forces analysis, the questionnaires and audit of human resources in practical part of the thesis. In the last part, there are improvement proposals and suggestions for problems solving that were analyzed in previous part of the thesis.en
dc.format.extent1960339 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlidské zdroje, strategie podniku, vedení lidícs
dc.subjecthuman resources, corporation strategy, leadershipen
dc.titleStrategie podniku ve vztahu k lidským zdrojůmcs
dc.title.alternativeCorporate Strategy and Human Resourcesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSudolská, Jaroslavacs
dc.date.accepted2011-05-23cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisLIS080_EKF_N6208_6208T020_02_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam