Show simple item record

dc.contributor.advisorUrbancová, Alžbětacs
dc.contributor.authorRauscherová, Luciecs
dc.date.accessioned2011-06-30T09:14:51Z
dc.date.available2011-06-30T09:14:51Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85106
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce Účetnictví, účetní závěrka a audit zdravotních pojišťoven se zabývá jednak obecnou charakteristikou zdravotního pojištění a účetnictvím zdravotních pojišťoven, tak analýzou hospodaření vybraných zdravotních pojišťoven. Druhá kapitola stručně popisuje právní úpravu zdravotního pojištění, vznik a zánik zdravotního pojištění, výši pojistného atd. Třetí kapitola se soustřeďuje především na legislativní změny a určitá specifika účtování zdravotních pojišťoven. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou vybraných zdravotních pojišťoven.cs
dc.description.abstractMy thesis Accounting, Financial Statements and Audit of Health Insurance Companies is concerned with general characteristics of health insurance and accounting of health insurance companies . It is focused on anylysis of economy of some health insurance companies as well. The second chapter briefly describes legal adjustment of health insurance, origination and forfeiture of health ensurance, and level of the health insurance etc. The third chapter is mostly concerned on legislative changes and specifications in the accounts of health insurance companies. The fourth chapter is focused on analysis of some health innsurance companies.en
dc.format.extent1606365 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectZdravotní pojišťovnacs
dc.subjectveřejné zdravotní pojištěnícs
dc.subjectzákladní fond zdravotní pojišťovnycs
dc.subjectprovozní fond zdravotní pojišťovnycs
dc.subjectrezervní fond zdravotní pojišťovnycs
dc.subjectfond reprodukce majetkucs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpřílohacs
dc.subjectaudit.cs
dc.subjecthealth insurance companyen
dc.subjectpublic health instanceen
dc.subjectbasic fund of health insurance companyen
dc.subjectfunctional fund of health insurance companyen
dc.subjectspare fund of health insurance companyen
dc.subjectfund of belongings reproductionen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectstatement of profits and Walesen
dc.subjectattachmenten
dc.subjectaudit.en
dc.titleÚčetnictví, účetní závěrka a audit zdravotních pojišťovencs
dc.title.alternativeAccounting, Financial Statements and Audit of Health Insurance Companiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRuttkayová, Zdeňkacs
dc.date.accepted2011-05-26cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisRAU007_EKF_N6208_6202T049_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record