Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMoldřík, Petr
dc.contributor.authorHradílek, Zdeněk
dc.date.accessioned2011-09-27T09:50:23Z
dc.date.available2011-09-27T09:50:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPrzegląd elektrotechniczny. 2011, r. 87, nr. 9A, s. 210-213.cs
dc.identifier.issn0033-2097
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89134
dc.description.abstractThe fuel cells laboratory at the VSB-Technical University of Ostrava have recently finished the realisation of the laboratory energetic system for storage of electric power from renewable energy source (RES). This system comprises of two parts. The first part of the system consists of hydrogen production using the electric power from photovoltaic panels and its storage in vessels. The other part of the system uses hydrogen fuel cells to transform the energy from hydrogen into electric power. The researched storage system should works especially in synergy with unreliable renewable energy sources, such as photovoltaic and wind power plants. Those use the renewable source that gains ground quickly not only in the Czech Republic.cs
dc.format.extent2235540 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherSigma Notcs
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd elektrotechnicznycs
dc.relation.urihttp://pe.org.pl/articles/2011/9a/44.pdf
dc.subjectenergy storagecs
dc.subjectrenewable sourcecs
dc.subjectstorage systemcs
dc.subjectmagazynowanie energiics
dc.subjectźródła odnawialnecs
dc.subjectystem pamięci masowejcs
dc.titleResearch of the hydrogen storage system with photovoltaic panelscs
dc.title.alternativeBadania systemu magazynowania wodoru z paneli fotowoltaicznychcs
dc.typearticlecs
dc.identifier.locationNení ve fondu ÚKcs
dc.description.abstract-enLaboratorium ogniw paliwowych na VSB-Technical University of Ostrava niedawno zakończyło realizację projektu systemu energetycznego do magazynowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). System ten składa się z dwóch części. Pierwsza część systemu dotyczy produkcji wodoru z energii elektrycznej pozyskanej z ogniw fotowoltaicznych i przechowywanie jej w zbiornikach. Druga część systemu wykorzystuje wodorowe ogniwa paliwowe do przekształcenia energii z wodoru w energię elektryczną. Badany system pamięci masowej działa w specjalnej synergii pomiędzy niepewnymi źródłami odnawialnymi, takimi jak systemy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Korzystanie z odnawialnych źródeł, jest coraz bardziej popularne nie tylko w Czechach.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume87cs
dc.description.issue9acs
dc.description.lastpage213cs
dc.description.firstpage210cs
dc.identifier.wos000294289600044


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam