Vydavatel: Ekonomická fakulta VŠB-TUO
Web Ekonomická revue
Vychází od roku 1998
ISSN 1212-3951

Časopis Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues vychází na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava již od roku 1998 jako čtvrtletní periodikum. Počátkem roku 2009 došlo k rozšíření názvu o anglický podtitulek. Tematické zaměření časopisu zahrnuje oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku i aplikaci informatiky a matematiky v ekonomickcýh disciplínách. V současné době je časopis uznáván Radou pro výzkum a vývoj pro účely hodnocení výzkumné činnosti v České republice (viz Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR). Časopis je rovněž indexován v databázích EBSCO a EconLit. Článkům publikovaným v časopise je také přidělována reference doi (http://www.doi.org).

Kolekce od roku 2009, roč. 12, č. 1 po aktuální číslo obsahují bibliografické záznamy článků včetně volně dostupných plných textů.

Kolekce v této komunitě

Nedávno přidané

Zobrazit další