Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRandová, Kateřinacs
dc.contributor.authorHolaňová, Petracs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:32:33Z
dc.date.available2012-07-11T07:32:33Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/90803
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractUplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je v rámci Evropské unie výrazně harmonizovanou oblastí. Nárok na odpočet daně je jedním z nejdůležitějších základních kamenů fungování systému DPH. Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o platných zásadách a pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet u dlouhodobého majetku a zároveň porovnání pravidel uplatňování nároku na odpočet daně před a po účinnosti posledních novel ZDPH platných od 1.4.2011 a 1.1.2012.cs
dc.description.abstractApplication of Value Added Tax (hereinafter referred to as the „VAT) is strongly harmonized area in the European Union. The right of deduction is one of the most important essential principles of VAT system functioning. The aim of this work is the provision of valid standards and rules comprehensive review used for the right of deduction application before and after the effectivity of recent updating of VAT law valid since 1.4.2011 and 1.1.2012.en
dc.format.extent1822103 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDaň z přidané hodnotycs
dc.subjectHarmonizacecs
dc.subjectSměrnicecs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectZákon o DPHcs
dc.subjectNárok na odpočet daněcs
dc.subjectÚprava odpočtucs
dc.subjectDlouhodobý majetek.cs
dc.subjectValue Added Taxen
dc.subjectHarmonizationen
dc.subjectDirectiveen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectVAT Acten
dc.subjectthe Right of Deduction, Adjustment of Deductionen
dc.subjectFixed Assets.en
dc.titleDlouhodobý majetek a nárok na odpočet daněcs
dc.title.alternativeFixed Assets and the Right of Deductionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVeličková, Blankacs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHOL630_EKF_N6208_6202T049_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam