Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKryšková, Šárkacs
dc.contributor.authorBeňová, Patríciacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:01Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91173
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je zpracovat problematiku nevýdělečných organizací z pohledu legislativní úpravy, účtování a daní. Cílem diplomové práce je srovnání dvou systémů, systémy České republiky a Slovenské republiky. Porovnání vychází z dostupných zdrojů, kterými jsou platné legislativy obou krajin. Pro porovnání jsou použity rozdíly účetnictví a daní nevýdělečných organizací a rozdíly právních úprav veřejně prospěšných neziskových soukromoprávních organizací.cs
dc.description.abstractThe topic of this master’s thesis is to elaborate on the issues of non-profit organisations in terms of the legislation, accounting and taxes. The goal of this thesis is the comparison of two systems, the system of the Czech republic and the Slovak republic. The comparison is based on available sources which are the lawful legislations of both countries. For comparison we use the differences in accounting and taxes of non-profit organisations and the differences in legislation of welfare non-profit private organisations.en
dc.format.extent2681502 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNevýdelečná organizacecs
dc.subjectjednoduché účetníctvícs
dc.subjectpodvojné účetníctvícs
dc.subjectúčtová osnovacs
dc.subjectúčetní uzávěrkacs
dc.subjectauditcs
dc.subjectdaněcs
dc.subjectnadace a nadační fondycs
dc.subjectpolitická strana a politické hnutícs
dc.subjectcírkev a náboženské společnostics
dc.subjectobecně prospěšná společnostcs
dc.subjectkomparace.cs
dc.subjectNon-profit organisationen
dc.subjectsingle-entry accountingen
dc.subjectdouble-entry accountingen
dc.subjectchart of accountsen
dc.subjectclosing the booksen
dc.subjectauditen
dc.subjecttaxesen
dc.subjectfoundations and fundsen
dc.subjectpolitical party and political movementen
dc.subjectchurch and religious companiesen
dc.subjectwelfare companyen
dc.subjectcomparison.en
dc.titleVedení účetnictví a zdaňování neziskových organizací v České republice a Slovenské republicecs
dc.title.alternativeAccounting and Taxation of Non-profit Organizations in the Czech Republic and Slovak Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMoricová, Valériacs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department117 - Katedra účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchÚčetnictví a daněcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBEN289_EKF_N6208_6202T049_00_2012
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam