Show simple item record

dc.contributor.advisorKrügerová, Martinacs
dc.contributor.authorPacholek, Davidcs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:04Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:04Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91184
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zjistit, zda je životní pojištění vhodné jako způsob k zajištění doplňkového příjmu ve stáří a do jaké míry je v tomto ohledu chápáno a využíváno spotřebiteli. V úvodní části práce je životní pojištění vymezeno po teoretické, zejména právní stránce. Poměrně široký prostor je věnován problematice pojistné smlouvy. V následující praktické části jsou popsána specifika, výhody a nevýhody jednotlivých typů životního pojištění. Smyslem je identifikovat ty z nich, které jsou vhodnými nástroji k zajištění doplňkového příjmu ve stáří. Na tuto část navazuje srovnání životního pojištění s dalšími nejčastěji využívanými způsoby k tomuto účelu. Těmi jsou, podle výsledků průzkumu provedeného v rámci této práce, penzijní připojištění, stavební spoření, spořicí účty (nebo termínované vklady) a otevřené podílové fondy. Smyslem je upozornit na výhody a nevýhody jednotlivých způsobů spoření na stáří. Na závěr jsou shrnuty výsledky zmíněného průzkumu. Ten byl proveden formou dotazníkového šetření a jeho cílem bylo zjistit, do jaké míry je životní pojištění využíváno jako způsob spoření na stáří a jak je v tomto ohledu vnímáno spotřebiteli.cs
dc.description.abstractThe objective of the diploma thesis is to find out whether life insurance is suitable for providing supplementary retirement income and to what extent it is used and perceived by consumers in such a way. Theoretical part of the thesis deals with basic concepts of life insurance, especially legal aspects. The topic of insurance contract is covered in detail. In the next, practical part of the thesis, specifics, advantages and disadvantages of each of the life insurance types are described. The purpose of this is to identify those types of life insurance that are suitable for providing a supplementary retirement income. This part is followed by comparison of life insurance and other most often used ways of saving for retirement. In accordance with the results of the survey conducted as a part of this thesis, these are supplementary pension insurance, building society accounts, saving accounts (or fixed term deposits) and unit trusts. The purpose is to point out the advantages and disadvantages of each of the ways of saving for retirement. The last part summarizes the results of the abovementioned survey. The objective of the survey was to find out to what extent life insurance is used as a way for providing supplementary retirement income and also to discover the perception of consumers in this regard.en
dc.format.extent1428882 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectživotní pojištěnícs
dc.subjectpenzijní připojištěnícs
dc.subjectstavební spořenícs
dc.subjectpodílový fondcs
dc.subjectspořicí účetcs
dc.subjecttermínovaný vkladcs
dc.subjectdůchodcs
dc.subjectstářícs
dc.subjectspořenícs
dc.subjectpenzecs
dc.subjectlife insuranceen
dc.subjectsupplementary pension insuranceen
dc.subjectbuilding society accounten
dc.subjectunit trusten
dc.subjectsaving accounten
dc.subjectfixed term depositen
dc.subjectretirement incomeen
dc.subjectold ageen
dc.subjectsavingen
dc.subjectpensionen
dc.titleŽivotní pojištění jako způsob individuálního zajištění na stářícs
dc.title.alternativeLife Insurance as a Method of Providing a Retirement Income for Individualsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeObručová, Petracs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department119 - Katedra právacs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a právo v podnikánícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPAC094_EKF_N6208_6208T011_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record