Show simple item record

dc.contributor.advisorČulík, Miroslavcs
dc.contributor.authorDanielová, Lenkacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:38:31Z
dc.date.available2012-07-11T07:38:31Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91703
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analýza rentability společnosti pomocí vybraných metod v letech 2006 až 2010. Práce je rozčleněna do pěti částí. Nejprve je popsána metodologie, ve které je vysvětlen pojem finanční analýzy, dále jsou uvedeny zdroje dat a obecné rozdělení metod. Hlavní část teoretické kapitoly se zabývá popisem rentability, pyramidového rozkladu a analýzy odchylek. V další části je představena analyzovaná společnost TONDACH Česká republika. Aplikační část obsahuje vypočtenou horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů a dále analýzu ukazatelů rentability za období 2006 až 2010. Poté následuje pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu a je provedena analýza odchylek třemi různými metodami. Na závěr poslední části je předložen predikční model IN05.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to analyze the company profitability by applying selected methods during the period 2006 to 2010. The bachelor thesis is divided into five parts. First, it is describes the methodology in which the concept of financial analysis is explained. Next, the data sources and general method classification are described. Main part of the theoretical part deals with the description of the profitability, pyramid decomposition and analysis of deviations. In the next, company TONDACH Czech Republic section is introduced. Application part includes horizontal and vertical analysis of financial statements and analysis of the profitability indicators for the period 2006 to 2010. Subsequently, pyramidal decomposition of return on equity indicator and analysis of deviations by three different methods is executed. At the end of the last part, prediction model IN05 is presented.en
dc.format.extent3298548 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpyramidový rozkladcs
dc.subjectanalýza odchylekcs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectpyramid decompositionen
dc.subjectanalysis of deviationsen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysis.en
dc.titleAnalýza rentability společnosti v sektoru stavebnictvícs
dc.title.alternativeProfitability Analysis of the Company in the Building Sectoren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBajgarová, Janacs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisDAN0010_EKF_B6202_6202R010_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record