Show simple item record

dc.contributor.advisorGurný, Petrcs
dc.contributor.authorSikorová, Danielacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:39:06Z
dc.date.available2012-07-11T07:39:06Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91800
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je provedení analýzy rentability vybrané společnosti ve zdravotnictví. V první, teoretické části práce jsou popsány základní pojmy finanční analýzy a metody výpočtů. V praktické části je charakterizována analyzovaná společnost a její horizontální a vertikální analýza. Součástí této části je aplikace metod finanční analýzy zaměřené na rentabilitu podniku. V závěru bakalářské práce je srovnání poměrových ukazatelů rentability s konkurenční společností a zhodnocení veškerých finančních výsledků společnosti.cs
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is to conduct profitability analysis of a selected company in the health care sector. In the first theoretical part of the thesis are explained basic terms of the financial analysis and the method of calculations. In the practical part is characterized the analyzed company and its vertical and horizontal analysis. Included in this thesis is also an application of methods of financial analysis focused on the profitability of the company. In conclusion of the thesis is a comparison of profitability ratios with competing company as well as evaluation of overall financial results of the company.en
dc.format.extent2209180 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatele rentabilitycs
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysis,profitability ratiosen
dc.titleAnalýza rentability vybraného podniku ve zdravotnictvícs
dc.title.alternativeProfitability Analysis of a Selected Company in the Health Care Sectoren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKolková, Andreacs
dc.date.accepted2012-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSIK0020_EKF_B6202_6202R010_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record