Show simple item record

dc.contributor.advisorZmeškal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorDalmadyová, Hanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:39:21Z
dc.date.available2012-07-11T07:39:21Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91831
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je posouzení finanční výkonnosti pomocí zvolených technik a metod. Veškeré diskutované modely analýzy jsou následně aplikovány na reálnou firmu působící na českém i zahraničním trhu v období 2006 – 2009. Náplní první kapitoly je identifikace dané problematiky, zvolených analýz a jejich metodický postup. Druhá kapitola se věnuje charakteristice podniku. Hodnotí pozici společnosti na trhu, předmět podnikání a produktové portfolio. Nedílnou součástí je i hodnocení struktury majetku a zdrojů pomocí vertikální a horizontální analýzy. Stěžejní aplikační kapitola analyzuje jednotlivé ekonomické složky společnosti Tescoma s. r. o. a následně interpretuje výsledky. Pomocí analýzy odchylek metodou postupných změn a logaritmickou metodou, byly vyčísleny vlivy ukazatelů ovlivňující rentabilitu vlastního kapitálu, analýza citlivosti vyjádřila citlivost rentability vlastního kapitálu na změnu ukazatelů a poměrová analýza zhodnotila finanční zdraví společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of my bachelor thesis is to evaluate financial performances by means of chosen technique and methods. All the discussed models of the analysis are consequently applied to the real firm working on the Czech an also foreign market in period since 2006 till 2009. The content of the first chapter is the identification of the problematic given, analysis given and their methodical practice. The second chapter is applying to the characteristic of the company. The position of the firm on the market is judged as well as the subject of the business and products´ portfolio. The integral part is also the evaluation of the possession´s structure and of the resources by means of both vertical and horizontal analysis. The key chapter analyses individual economical parts of the Tescoma company s.r.o. and consequently interprets the results. By means of deviations analysis by chain decomposition method and logarithmic methods the impacts of the indicators influencing return on equity were quantified. Sensitivity analysis expressed the sensitivity of return on equity about the change of indicators. And ratio financial analysis summed the financial health of the company up.en
dc.format.extent4799469 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční výkonnostcs
dc.subjectpoměrová analýzacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectvertikální analýzacs
dc.subjectanalýza odchylekcs
dc.subjectmetoda postupných změncs
dc.subjectlogaritmická metodacs
dc.subjectrentabilita vlastního kapitálucs
dc.subjectanalýza citlivostics
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.subjectratio financial analysisen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectvertical analysisen
dc.subjectdeviations analysisen
dc.subjectchain decomposition methoden
dc.subjectlogaritmic methoden
dc.subjectreturn on equityen
dc.subjectsensitivity analysisen
dc.titlePosouzení finanční výkonnosti firmy Tescoma s.r.o. včetně citlivostní analýzy a analýzy odchylekcs
dc.title.alternativeThe Financial Performance of Company Tescoma s.r.o. Including Sensitivity Analysis and Deviations Analysisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeGurný, Petrcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisDAL0007_EKF_B6202_6202R010_00_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record