Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSmolík, Dušancs
dc.contributor.authorPlonková, Adélacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:39:49Z
dc.date.available2012-07-11T07:39:49Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91885
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractBakalářská práce zaměřená na obnovitelné zdroje energie se ve své teoretické části zabývá čtyřmi druhy obnovitelných zdrojů – vodní, větrnou, geotermální a sluneční energii. V této části jsou stručně popsány tyto zdroje a jejich možné využití. Další část se zabývá tématikou udržitelného rozvoje na úrovni Evropské unie a České republiky spolu s vymezením legislativy k obnovitelným zdrojům. V rámci práce je také řešena podpora využívání obnovitelných zdrojů pomocí systému výkupních cen a zelených bonusů pro čtyři zmiňované druhy obnovitelných zdrojů podle cenových rozhodnutí v České republice. Cílem bakalářské práce bylo ekonomické zhodnocení výnosů z fotovoltaické elektrárny a výnosů ze zemědělské činnosti. Sledovaná fotovoltaická elektrárna se nachází na zemědělském pozemku a výnosy z obou činností budou srovnány pomocí předpokládaných zisků z těchto činností. Srovnávané období je dvacet let, po které je fotovoltaické elektrárně garantovaná výkupní cena za elektřinu.cs
dc.description.abstractThis bachelor work focused on renewable energy sources in its theoretical part deals with four types of renewable sources - hydro, wind, geothermal and solar energy. In those parts are short described these resources and their possible to usage. Next part deals with the theme of sustainable development in the European Union and the Czech Republic together with the definition of legislation on renewable resources. In the work is support also solved using renewable energy sources which is provided by a system of purchase prices and green bonuses for the four said types of renewable sources by pricing decisions in the Czech Republic. Objective work was economics estimation incomes from photovoltaic power station and income from agricultural activities. The observed photovoltaic power station is located on agricultural piece of land and incomes from both activities will be compared with the expected profits from these activities. The comparison period is twenty years, after which the photovoltaic power station guaranteed purchase price for electricity.en
dc.format.extent935449 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectObnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectEnergie vodycs
dc.subjectEnergie větrucs
dc.subjectGeotermální energiecs
dc.subjectEnergie sluncecs
dc.subjectFotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectUdržitelný rozvojcs
dc.subjectVýkupní cenycs
dc.subjectZelené bonusycs
dc.subjectZemědělská činnostcs
dc.subjectRenewable energy sourcesen
dc.subjectEnergy of wateren
dc.subjectWind energyen
dc.subjectGeothermal energyen
dc.subjectSolar energyen
dc.subjectPhotovoltaic power stationen
dc.subjectSustainable developmenten
dc.subjectPurchase priceen
dc.subjectGreen bonusesen
dc.subjectAgricultural activityen
dc.titleProjekt využití solární energie v podhorské oblasti regionu Frenštátskocs
dc.title.alternativeThe Project Uses Solar Energy in the Submontane Area in the Region Frenštáten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeŠimíčková, Marcellacs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department118 - Katedra regionální a environmentální ekonomikycs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchRegionální rozvojcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPLO0004_EKF_B6202_6202R040_2012
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam