Show simple item record

dc.contributor.advisorJarolimová, Máriacs
dc.contributor.authorŘezáčová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:44:15Z
dc.date.available2012-07-11T07:44:15Z
dc.date.issued2012cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/92419
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá návrhem na modernizaci těžby v ložisku Podhorní Újezd. Hlavním důvodem vedoucím k modernizaci těžby, byla snaha o změnu způsobu při rozpojovnání, kdy původní technologie pomocí trhacích prací malého rozsahu, bude nahrazena mechanickým způsobem rozpojování pomocí řetězové pily. Práce posuzuje a porovnává parametry dvou nejvhodnějších a dostupných řetězových pil na našem trhu, přičemž doporučí tu řetězovou pilu, která bude pro daný provoz nejvhodnější.cs
dc.description.abstractSubmitted work deals with the project of mining modernization in the deposit Podhorní Újezd. The main mason for mining modernization was an effort to change the way of disconnecting while the original technology using tearing works of small expanse will be replaced by the mechanical way of disconnecting using chain saw. Work judges and compares parameters of the two most suitable and accessible chain saws in domestic market and reccomends the one, that is for the concrete operation the most suitable.en
dc.format33 l. : il. + 6 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent2610983 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpískoveccs
dc.subjectlomcs
dc.subjectpilacs
dc.subjectkolový nakladačcs
dc.subjectsandstoneen
dc.subjectquarryen
dc.subjectsawen
dc.subjectwheel loaderen
dc.titleNávrh modernizace způsobů blokové těžby na lomu Podhorní Újezdcs
dc.title.alternativeModernization proposal for block mining methods on the quarry Podhorni Ujezden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200477cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBarták, Pavelcs
dc.date.accepted2012-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchVyužívání zdrojů stavebních nerostných surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisREZ144_HGF_N2102_2102T012_2012
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record