Efficiency determination of inverter-fed induction motor for low power applications

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/95728

Show simple item record


dc.contributor.author Orság, Petr
dc.contributor.author Kocman, Stanislav
dc.contributor.author Paulinský, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-11-16T08:48:47Z
dc.date.available 2012-11-16T08:48:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Przegląd elektrotechniczny. 2012, r. 88, nr. 10A, s. 305-307. cs
dc.identifier.issn 0033-2097
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/95728
dc.description.abstract The paper presents the measurement results of the efficiency of an induction motor, the new high efficiency class IE2 based on the direct efficiency measurement. For comparison purposes, the motor under test was fed by both a programmable three-phase AC power source and a frequency converter under the same conditions. The influence of the non-sinusoidal feeding and the harmonic power on the motor efficiency decreasing was investigated. T-model of the induction motor was used for computer simulations. cs
dc.format.extent 270346 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Sigma Not cs
dc.relation.ispartofseries Przegląd elektrotechniczny cs
dc.relation.uri http://pe.org.pl/articles/2012/10a/65.pdf cs
dc.subject efficiency cs
dc.subject induction motor cs
dc.subject efficiency class cs
dc.subject non-sinusoidal feeding cs
dc.subject współczynnik sprawności cs
dc.subject silnik indukcyjny cs
dc.subject klasa sprawności cs
dc.subject zasilanie niesinusoidalne cs
dc.title Efficiency determination of inverter-fed induction motor for low power applications cs
dc.title.alternative Badania sprawności silnika indukcyjnego zasilanego przekształtnikowo w układach małej mocy cs
dc.type article cs
dc.identifier.location Není ve fondu ÚK cs
dc.description.abstract-en Artykuł prezentuje wyniki badań sprawnościowych silnika indukcyjnego klasy IE2 o wysokiej sprawności znamionowej, opartych na bezpośrednich pomiarach współczynnika sprawności. Dla celów porównawczych badany silnik zasilany był z trójfazowego, programowalnego źródła prądu przemiennego oraz przemiennika częstotliwości, w tych samych warunkach laboratoryjnych. Przeanalizowano wpływ zasilania niesinusoidalnego oraz wyższych harmonicznych na spadek sprawności badanego silnika. Podczas przeprowadzania symulacji komputerowych wykorzystano model T silnika indukcyjnego. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs
dc.description.source Web of Science cs
dc.description.volume 88 cs
dc.description.issue 10a cs
dc.description.lastpage 307 cs
dc.description.firstpage 305 cs
dc.identifier.wos 000309540200065

Files in this item

Files Size Format View Description
przeglad-elektrotech-2012-88-10a-305-orsag.pdf 264.0Kb PDF View/Open publishedVersion

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics