Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNovotný, Jancs
dc.contributor.authorBarbořík, Adamcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:03:33Z
dc.date.available2013-06-26T11:03:33Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/96622
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractJedním z hlavních předpokladů úspěšného působení a fungování sportovních zařízení je i používání kvalitní marketingové strategie, která je v dnešní době jasně klíčovou záležitostí. Pro marketingovou strategii je nezbytností znalost takových opatření, které budou správnými kroky k dosažení požadovaného úspěchu. Je zapotřebí mnoho zkušeností a vynikající znalost marketingových detailů a prostředí, ve kterém se sportovní zařízení pohybují. Pro vytvoření marketingové strategie sportovních zařízení jsem si zvolil komplex sportovních zařízení - zimní stadion; víceúčelovou sportovní halu, venkovní hřiště s atletickým oválem; krytý bazén a koupaliště v Brumově – Bylnici. V teoretické části popisuji obecnou problematiku týkající se marketingové strategie. V praktické části zkoumám využitelnost sportovních zařízení, spokojenost zákazníků s nabízenými službami a z jakých zdrojů a jaké faktory pro výběr sportovního zařízení na zákazníka působí. Následně jsem analyzoval makroprostředí a mikroprostředí, provedl SWOT analýzu, která byla základem pro návrh marketingové strategie a návrhu zlepšení jednotlivých činností.cs
dc.description.abstractOne of the main supposals of a succesful effect and sport facilities function is also the use of quality marketing strategy which is currently considered as a key matter. The knowledge of such precautions that will lead to a satisfactory result is absolutely necessary for marketing strategy. Plenty of experience and excellent knowledge of marketing details and the sport facilities environment are necessarily required. As a proposing design of a marketing strategy I have chosen a sport facility complex - a hockey ice-rink stadium; a multi-purpose sport hall, an outdoor sportground with an athletic course; indoor swimming pool and bathing place in Brumov - Bylnice. In the theoretical part I describe the general issue concerning marketing strategy. In the practical part I research the exploitation of sport facilities, customer´s satisfaction with offered services including their sources and also which factors influence customers to choose a particular sport facility. Afterwards, I analysed both macro- and micro environment and carried out the SWOT analysis which was the basis for a marketing strategy proposal and an improvement suggestion of individual activities.en
dc.format59, [11] l. : il.cs
dc.format.extent2544909 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectsportcs
dc.subjectzařízenícs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectsporten
dc.subjectfacilitiesen
dc.titleMarketingová strategie sportovních zařízenícs
dc.title.alternativeMarketing Strategy of Sports Facilitiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201401524cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeVaněk, Jaroslavcs
dc.date.accepted2013-05-29cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department115 - Katedra managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchSportovní managementcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBAR770_EKF_N6208_6208T101_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam