Show simple item record

dc.contributor.advisorMrkvica, Ivancs
dc.contributor.authorHanzlík, Martincs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:25:55Z
dc.date.available2013-06-26T11:25:55Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99896
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá racionalizací technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcího stroje a porovnáním současné a navržené technologie výroby. V úvodu bakalářské práce je popsána stávající technologie výroby příruby včetně strojů a nástrojů, které byly při výrobě použity. Druhá část, vycházející z rozboru stávající technologie výroby, se zabývá návrhem inovativního řešení. Ke zvýšení efektivity byl pro novou technologii výroby navržen CNC obráběcí stroj a vhodné produktivní nástroje. Pro navržený CNC obráběcí stroj byl také vytvořen kompletní řídicí program. V závěrečné části se poté porovnává a vyhodnocuje navržená technologie výroby se stávající technologií výroby.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the rationalization of machining flange using CNC machine and comparing current and proposed technology. The first part of the thesis describe the existing flange technology, including machinery and tools that were used. In the second part based on analysis of the existing technology of production is described innovative solution. To increase the effectiveness of the new technology of the production CNC machine and suitable productive tools were described. For designed CNC machine was also created a complete control program. The final section compares and evaluates the proposed technology with the existing production technology.en
dc.format.extent3130660 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpřírubacs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectCNC strojcs
dc.subjectflangeen
dc.subjectrationalizationen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectCNC machineen
dc.titleRacionalizace technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcích strojůcs
dc.title.alternativeRationalization of Flange Machining with Using of CNC Machinesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeHampejs, Alešcs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění a montážecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisHAN0074_FS_B2341_2303R002_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record