Show simple item record

dc.contributor.advisorKřibíková, Pavlínacs
dc.contributor.authorNožičková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:37:43Z
dc.date.available2014-08-05T09:37:43Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102916
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractCílem práce je zhodnotit celkový vývoj finanční situace podniku TVARSTAV-REAL, s. r. o. za poslední 4 roky a navrhnout doporučení, která by měla vést ke zlepšení finančního zdraví podniku. V řešení byly použity metody finanční analýzy. Jedná se o horizontální a vertikální analýzu, poměrové ukazatele, bonitní a bankrotní modely. Pro analýzu odvětví byla použita spider analýza. Provedenou finanční analýzou byla zjištěna špatná finanční situace daného podniku. Byly identifikovány slabiny společnosti a navrhnuta potřebná opatření ke zlepšení finanční situace podniku. Lze konstatovat, že bez realizace nápravných opatření je daný podnik ohrožen bankrotem.cs
dc.description.abstractThe aim of the study is to evaluate the overall development of the financial situation of the company TVARSTAV-REAL, ltd for the last four years and to propose recommendations that should lead to improved financial health of the company. As the solutions were used method of financial analysis. This is a horizontal and vertical analysis, ratio indexes, value and bankruptcy models. For the industry analysis, the spider analysis was used. By the financial analysis has been identified poor financial situation of the company. Identified weaknesses in the company and suggested necessary measures to improve the financial situation of the company. It can be said that without the implementation of corrective actions, the company threatened bankruptcy.en
dc.format.extent2227683 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectbonitní a bankrotní modelycs
dc.subjectanalýza odvětvícs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectratio indexesen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectactivityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjecthorizontal and vertical analysisen
dc.subjectvalue and bankruptcy modelsen
dc.subjectindustry analysisen
dc.titleEkonomická analýza podnikucs
dc.title.alternativeCompany's Economic Analysisen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSkopal, Petrcs
dc.date.accepted2014-06-04cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisNOZ0012_EKF_B6208_6208R020_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record