Show simple item record

dc.contributor.advisorVálová, Eliškacs
dc.contributor.authorSklářová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:13:55Z
dc.date.available2015-07-22T09:13:55Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108230
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá pozorováním avifauny Přírodní rezervace Skučák a jeho tří Statkových rybníků od května 2014 až do března 2015. Jedná se pouze o neinvazivní sledování vodního ptactva pomocí dalekohledu, diktafonu a fotoaparátu. Pro monitoring byla použita bodová a liniová metoda dle (Jandy, Řepy 1986). Pomocí výsledků jiných autorů bylo vytvořeno porovnání mapovaných druhů ptáků v této oblasti, které poslouží k porovnání druhové diverzity v jednotlivých letech. Součástí této práce je také vhodný návrh managementu, který by měl zajistit stálost druhové diverzity ptactva na sledovaném území. Cílem bakalářské práce je neinvazivní sledování ptáků v PR a využití bodových a liniových metod monitoringu v praxi.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis is issueing the observation of avifauna Nature reserve Skučák and his three Homestead ponds since May 2014 to March 2015.The observations of waterbirds are only noninvasive,made by telescope,voice recorder,camera with help of (Janda,Repa 1986) linear and point technique. Different authors compared particular bird species in this area and helped identified diversity of species in certain years. The part this work is appropriate proposal of management which would be ensure permanence diversity of species the birds on the watching area. The finish bachelors work is noninvasive watching of birds in PR and using point and linear technique of monitoring in practice.en
dc.format74 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent9074251 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmonitoring avifauny, ptactvo, Přírodní rezervace Skučák, ochrana ptactva, ohrožení ptactvacs
dc.subjectmonitoring of avifauna, birds, Nature reserve of Skučák, protection of birds, danger of birdsen
dc.titleAvifauna přírodní rezervace Skučák a blízkých statkových rybníkůcs
dc.title.alternativeAvifauna of Skučák nature reserve and nearby homestead pondsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201500652cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeMatuszková, Barbaracs
dc.date.accepted2015-05-26cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSKL0028_HGF_B2102_3904R005_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record