Show simple item record

dc.contributor.authorPavlovský, Jiří
dc.contributor.authorHerecová, Lenka
dc.contributor.authorMíček, Dalibor
dc.contributor.authorVěžníková, Hana
dc.contributor.authorMucha, Martin
dc.contributor.authorŠtudentová, Soňa
dc.contributor.authorDoležalová Weissmannová, Helena
dc.date.accessioned2018-09-26T10:44:36Z
dc.date.available2018-09-26T10:44:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationSpektrum. 2010, roč. 10, č. 1, s. 50-54 : il.cs
dc.identifier.issn1211-6920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/132215
dc.description.abstractNové materiály na bázi jílových minerálů (montmorillonit, vermikulit) připravené pomocí modifi kace jejich struktury (interkalace, pilarování) byly použity pro sorpci plynných polutantů (toluen, xylen, n-hexan). Výsledky byly porovnány se sorpcí těchto plynů s běžně používaným sorbentem (aktivní uhlí). Současně se také hodnotil vliv použitých modifi kací a jejich kombinací na sorpční schopnosti a strukturu připravených jílových minerálů a jejich interkalátů. K posouzení struktury byla použita metoda BJH, kterou byla zjištěna velikost a distribuce mezo- a makropórů. Metodou Horvath Kawazoe byla pak stanovena velikost a distribuce mikropórů.cs
dc.format.extent3131217 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSdružení požárního a bezpečnostního inženýrstvícs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.subjectsorpce plynných látekcs
dc.subjectinterkalacecs
dc.subjectpilarovánícs
dc.subjectdistribuce pórůcs
dc.subjectmontmorillonitcs
dc.subjectsorption of gaseous pollutantscs
dc.subjectintercalationcs
dc.subjectpillarisationcs
dc.subjectdistribution of porescs
dc.subjectmontmorillonitecs
dc.titleModifi kované jílové minerály jako sorbenty organických plynných polutantůcs
dc.title.alternativeModifi ed Clay Minerals as Sorbents of Organic Gaseous Pollutantscs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enNew materials on the basis of clay minerals (montmorillonite, vermiculite) prepared by means of the modifi cation of their structure (intercalation, pillarisation) were used for the sorption of gaseous pollutants (toluene, xylene, n-hexane). The results were compared with the sorption of these gates on commonly used sorbent (activated carbon). The infl uence of used modifi cations and their combination on the sorption ability, and on the structure of clay minerals and their intercalates, has been assessed as well. The BJH method was used for the assessment of the structure (determining of the size and distribution of meso- and macropores). The size and distribution of micropores was determined by the Horvath Kawazoe method.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record