Kolekce obsahuje bibliografické záznamy článků ze všech řad Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO a Ekonomické revue (1949-1950, 1955-do současnosti). Naskenované plné texty článků jsou připojeny pouze k některým záznamům. Přístup k plným textům je pouze pro uživatele z VŠB-TUO po přihlášení osobním číslem a LDAP heslem.

Podrobnější informace k jednotlivým řadám:

Řada hornicko-geologická
ISSN 0474-8476
Od roku 2007 přejmenováno na GeoScience Engineering
Plné texty dostupné na webu GeoScience Engineering (od roku 2002)
roč. 12 (1966) až roč. 36 (1993): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
roč. 42 (1996) až roč. 47 (2001): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
roč. 48 (2002) až roč. 50 (2004): bibliografické záznamy včetně volně dostupných plných textů a odkazu na plný text
roč. 51 (2005) a roč. 52 (2006): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů, volně dostupných plných textů a hypertextového odkazu na plný text

Řada hutnická
ISSN 0474-8484
roč. 12 (1966) až roč. 46 (2000): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
roč. 47 (2004) a roč. 48 (2005): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů a hypertextového odkazu na plný text
roč. 49 (2006) až roč. 52 (2009): bibliografické záznamy

Řada strojní
ISSN 1210-0471 (print)
ISSN 1804-0993 (online)
ISSN-L 1210-0471
Plné texty dostupné na webu Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní (od roku 2005, č. 2)
název řady 1967-1971: řada strojnická; ISSN 0862-2485
roč. 13 (1967), roč. 14 (1968), roč. 17 (1971): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
roč. 18 (1972) až roč. 21 (1975): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
název řady 1982-1991: řada strojní a elektrotechnická; ISSN 0862-2477
aRoč. 24 (1978), roč.27 (1981) nebyl vydán
roč. 28 (1982) až roč. 54 (2008): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
roč. 55 (2009) a roč. 58 (2012): bibliografické záznamy včetně plných textů

Řada stavební
ISSN 1213-1962
Plné texty dostupné v Archívu vydaných sborníků (č. 1/2006, č. 1/2007, č. 1 a 2/2008, č. 1 a 2/2009, č. 1/2010, č. 1 a 2/2011, č. 1/2012)
roč. 1 (2001) až roč. 4 (2004): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
roč. 5 (2005), roč. 7 (2/2007): pouze bibliografické záznamy
roč. 6 (1/2006), roč. 7 (1/2007), roč. 8 (2008) až roč. 15 (2015): bibliografické záznamy včetně volně dostupných plných textů

Řada vědecko-výzkumných ústavů
ISSN 1801-5514
roč. 51 (2005): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada elektrotechnická
ISSN 1210-048X
roč. 1 (1992) a roč. 2 (1996), roč. 5 (1999) a roč. 6 (2003): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada ekonomická
ISSN 0862-7908
roč. 30 (1984), roč. 34 (1988), roč. 35 (1989), roč. 37 (1991): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů
Od roku 1994 vychází jako ECON
ISSN 1803-3865
Bibliograficky zpracováno v katalogu monografií

Ekonomická revue
ISSN 1212-3951
pouze bibliografické záznamy
Plné texty dostupné od roku 2009 na webových stránkách Ekonomická revue
více informací v samostatné komunitě

Řada bezpečnostní inženýrství
Archív vydaných sborníků
ISSN 1801-1764, ISSN 1805-3238
více informací v samostatné komunitě

Řada informatika a matematika
ISSN 1213-4279
roč. 1 (2001) a roč. 2 (2003): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : vydání k 500. výročí narození Georgia Agricoly (1494-1994)
ISSN 0474-876
rok 1994: bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě : zvláštní číslo
ISSN nepřiděleno
rok 1989: bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Řada strojní a elektrotechnická
ISSN 0862-2477
roč. 28 (1982) až roč. 37 (1991): bibliografické záznamy včetně naskenovaných plných textů

Informace o dalších řadách budou postupně doplňovány

Recent Submissions

View more