Show simple item record

dc.contributor.authorŠuška, Pavel
dc.contributor.authorKochnev, Aleksandr
dc.date.accessioned2022-08-04T05:39:05Z
dc.date.available2022-08-04T05:39:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationSpektrum. 2022, roč. 22, č. 1, s. 22-24 : il.cs
dc.identifier.issn1804-1639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/146425
dc.description.abstractCílem článku je seznámit osoby zabývají se BOZP s kybernetickými riziky, která vyplívají při používání robotických pracovišť vybavených umělou inteligencí. Práce v první části poukazuje na zvyšující se množství kybernetických útoků a možná a reálná kybernetická rizika, jež mají za následek pracovní úrazy. Druhá část se zabývá možnými cestami vniku útočníka do systému organizace. Třetí část popisuje základní bezpečnostní opatření, která vedou ke snížení kybernetických rizik.cs
dc.language.isocscs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.relation.urihttps://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/cs/.content/galerie-souboru/Spektrum/Spektrum_2022_1.pdfcs
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectkybernetická rizikacs
dc.subjectrobotikacs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectSCADAcs
dc.subjectICScs
dc.subjectcyberneticscs
dc.subjectroboticscs
dc.subjectartificial intelligencecs
dc.titleKybernetická rizika na robotizovaných pracovištích s použitím umělé inteligence a možná bezpečnostní opatřenícs
dc.title.alternativeCyber Risks in Robotic Workplaces Using Artificial Intelligence and Possible Safety Measurescs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enThe aim of this article is to acquaint people dealing OSH with cybernetic risks that arise in use of robotic workplace equipped with artificial intelligence. In the first part of article showing of an increasing number of cybernetic attack and a possible and real cybernetic risk that result in accidents at work. The second part of article include a possible way of the attacker's intrusion into the organization's system. The third part of article describes the basic security measures that lead to the reduction of cybernetic risks.cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 International