Show simple item record

dc.contributor.authorHodálik, Marek
dc.contributor.authorVeľková, Veronika
dc.contributor.authorKačíková, Danica
dc.date.accessioned2023-09-05T07:54:26Z
dc.date.available2023-09-05T07:54:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSpektrum. 2023, roč. 23, č. 1, s. 13 - 16 : il.cs
dc.identifier.issn1804-1639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/151449
dc.description.abstractČlánok sa zaoberá problematikou procesu zvetrávania benzínu pôsobením času pri zisťovaní príčin vzniku požiarov. Cieľom príspevku bolo zistiť zmeny v zložení zvyškov benzínu vo vzorkách vyhorených bavlnených kobercov. Po rôzne dlhom čase (0-360 min) zvetrávania sa vo vláknach koberca stanovovali zvyškové látky benzínu metódou extrakcie v plynnej fáze (headspace - HS) v spojení s plynovou chromatografiou (GC) a hmotnostnou spektrometriou (MS) (HS-GC-MS). Najväčšie zmeny sa prejavili v znížení koncentrácie najprchavejších zlúčenín (alkylalkány), čo môže viesť k nesprávnej identifikácii prítomnosti horľavej kvapaliny. Menej významné zmeny v intenzite analytického signálu sa prejavujú v skupine alkylderivátov benzénu (trimetylbenzény, etylmetylbenzény), ktoré sú považované aj za markery prítomnosti benzínu vo vzorkách. Výsledky poukazujú na potrebu rýchleho odberu a analýzy vzoriek v laboratóriách.cs
dc.language.isoskcs
dc.relation.ispartofseriesSpektrumcs
dc.relation.urihttps://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/cs/.content/galerie-souboru/Spektrum/Spektrum_2023_1.pdfcs
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectbenzíncs
dc.subjectHS-GC-MScs
dc.subjectkobereccs
dc.subjectzisťovanie príčin vzniku požiarucs
dc.subjectzvetrávaniecs
dc.titleVplyv času odberu vzoriek z požiariska na zistenie prítomnosti urýchľovača horenia pri zisťovaní príčin vzniku požiarovcs
dc.typearticlecs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 International