Show simple item record

dc.contributor.advisorNěmčík, Petrcs
dc.contributor.authorMošťková, Magdacs
dc.date.accessioned2011-06-30T14:42:47Z
dc.date.available2011-06-30T14:42:47Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/85753
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví stavební společnosti pomocí bonitních a bankrotních modelů. V teoretické části jsou popsány nejznámější české i zahraniční modely; v aplikační části se pracuje s devíti modely, jejichž hodnoty jsou vypočítány pro sedmileté období. Na základě výsledků těchto modelů se práce zaměřuje na problematické oblasti společnosti a navrhuje zlepšení týkající se její výkonnosti, a to hlavně v oblasti likvidity, rentability a zadluženosti.cs
dc.description.abstractThe aim of bachelor’s thesis is to assess financial health of construction company by means of solvency and bankruptcy prediction models. In theoretical part the most well-known models are described, both czech and foreign; there are nine models used in practical part, their results are counted for seven-year period. On the basis of results of these models thesis focuses on problematic areas of company and suggests improvements relating to its performance, mainly concerning liquidity, profitability and indebtedness.en
dc.format.extent1499880 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectBonitní modelycs
dc.subjectbankrotní modelycs
dc.subjectAltmanovo Z-skórecs
dc.subjectTafflerův modelcs
dc.subjectIN indexycs
dc.subjectKralickův Quicktestcs
dc.subjectGrünwaldův bonitní modelcs
dc.subjectDouchova bilanční analýzacs
dc.subjectZmijewského modelcs
dc.subjectOhlsonův modelcs
dc.subjectSolvency modelsen
dc.subjectbankruptcy prediction modelsen
dc.subjectAltman Z-scoreen
dc.subjectTaffler modelen
dc.subjectIN indicesen
dc.subjectKralicek Quicktesten
dc.subjectGrünwald solvency modelen
dc.subjectDoucha balance analysisen
dc.subjectZmijewski modelen
dc.subjectOhlson modelen
dc.titleHodnocení výkonnosti podnikucs
dc.title.alternativeEvaluation of a Company Performanceen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeBeňová, Kamilacs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department152 - Katedra podnikohospodářskács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika podnikucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisMOS071_EKF_B6208_6208R020_00_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record