Digitální repozitář Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava archivuje a zpřístupňuje:

Přístup k plným textům vysokoškolských kvalifikačních prací:

  • je pro všechny zájemce bez omezení
  • Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess.

Repozitář spravuje Ústřední knihovna VŠB-TUO, která podporuje model otevřeného přístupu a účastní se projektu OpenAIRE.

Zobrazit další