Časopis Advances in Electrical and Electronic Engineering byl vydáván v tištěné podobě od roku 2002 do roku 2008 Elektrotechnickou fakultou Žilinské univerzity v Žilině. Od roku 2010 vydává časopis Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava společně s Elektrotechnickou fakultou Žilinské univerzity.
ISSN 1336-1376 (2002-2008)
ISSN 1804-3119
Web: Advances in Electrical and Electronic Engineering
Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Časopis registrován v Directory of Open Access Journals

Collections in this community

Recent Submissions

View more